Anmälda lag

För anmälan e-posta nedanstående uppgifter till johan (kanelbulle) lissing (punkt) se

Uppgifterna behöver inte vara kompletta vid denna tidpunkt. Viktigast är lagnamn, önskat lagnummer samt kontaktuppgifter.

A = Anmälningsnummer

Ö = Önskat lagnummer (1-99)

B = Blåbärslag (J = Ja / N = Nej)

U = Utlänskt lag (J = Ja / N = Nej)

P = antalet Personer i laget

K = antalet Kartor

M = mailadress till kontaktperson meddelat

T = mobiltelefonnummer till laget under rallydagen meddelat