Anmälda lag

Anmälan är nu stängd. Anmälningsavgift ska vara inbetald innan rallyt startar.

A = Anmälningsnummer

Ö = Önskat lagnummer (1-99)

B = Blåbärslag (J = Ja / N = Nej)

U = Utlänskt lag (J = Ja / N = Nej)

P = antalet Personer i laget

K = antalet Kartor

M = mailadress till kontaktperson meddelat

T = mobiltelefonnummer till laget under rallydagen meddelat